Motivatieproblemen

Motivatieproblemen zijn problemen met de reden om iets te doen of ondernemen, hoe sterk dit is en hoe lang iemand dit volhoudt. Motivatieproblemen uiten zich in slechtere prestaties dan te verwachten is, niets afmaken, eigen zin doen, geen hulp accepteren, geen initiatief nemen voor verbetering, onverschillige houding tijden lessen,…

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van motivatieproblemen start met een belevingsonderzoek van het kind of de jongere.  Dit om onderliggende oorzaken van de motivatieproblemen in kaart te brengen. Bovendien wordt er ook gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld (successen zien als een intern feit). De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere.