Aanpassingsproblemen

Geen enkel levenspad is zonder bergen of dalen. Soms kunnen er situaties optreden waar het kind niet mee kan omgaan.  Dit kan gaan van een schoolverandering tot het overlijden van een dierbare persoon. Niet elk kind reageert hierop op dezelfde manier en voor sommige kinderen kan het moeilijk zijn om zich aan te passen aan de veranderde situatie. Wanneer de stress die hierbij komt kijken, lange tijd aanwezig blijft, kan het leiden tot een aanpassingsprobleem.

 

Een aanpassingsprobleem kan tot uiting komen in gevoelens van angst, onrust, hopeloosheid, somberheid, huilbuien, nervositeit, vergeetachtigheid,… Niet alleen de gevoelens van het kind kunnen verstoord zijn, maar het kan ook effect hebben op het gedrag. Dit kan zich bijvoorbeeld manifesteren als terugtrekken of uitstellen van taken (internaliseren), maar het kan evengoed gaan over storend gedrag of een verhoogde prikkelbaarheid (externaliseren). Daarnaast uit een kind spanningen en stress vaak lichamelijk en kunnen er ook lichamelijke klachten optreden.

 

Een vorm van aanpassingsproblemen is bijvoorbeeld rouw- en verwerkingsproblemen. Reeds op vroege leeftijd kunnen kinderen of jongeren geconfronteerd worden met ingrijpende levensgebeurtenissen (vb. echtscheiding, overlijden dierbare persoon, ziekte). Het is normaal dat rouw en verwerking hierbij noodzakelijk is, maar vaak weten kinderen niet hoe ze moeten omgaan met alle emoties en gedachten die hierbij aanwezig zijn.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.


De behandeling van een aanpassingsstoornis bij kinderen en jongeren bestaat voornamelijk uit individuele therapie en gedragstherapie. Via gedragstherapie worden de triggers (=factoren die tot stress leiden) ontleed, samen met het kind en wordt hiermee aan de slag gegaan. Daarnaast is het de bedoeling de blik van het kind te verruimen en de blokkade van het probleemoplossend vermogen op te heffen. De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere.