Articulatiestoornissen

Articuleren verwijst naar specifieke bewegingen van de kaak en tong bij de productie van spraakklanken. Kinderen ontwikkelen deze bewegingen bijzonder snel. Ze leren spontaan en spelenderwijs articuleren. Ze worden door de omgeving steeds meer en beter verstaan.

 

Sommige kinderen en volwassenen maken bij het articuleren andere bewegingen. Ofwel maken ze bepaalde bewegingen niet, anders of onnauwkeurig. Wanneer spraakklanken steeds opnieuw foutief geproduceerd worden met overeenkomstige leeftijdsnormen spreken we van een afwijkend articulatiegedrag of een articulatiestoornis.

 

De meest voorkomende articulatie stoornissen:

 

  • Sigmatismus: Dit is een articulatie stoornis met fouten bij de productie van de /s/. Hierbij gaat het kind of de volwassene de tong niet boven plaatsen, maar tussen of tegen de tanden. Hierdoor klinkt de /s/ anders dan bij kinderen of volwassenen zonder articulatiestoornis. In de volksmond spreekt men ook van slissen.

 

 

  • Rhotacismus: Dit is een articulatie stoornis met fouten bij de productie van de /r/. Hierbij gaat het kind of de volwassene de tong niet laten trillen bij de uitspraak van de /r/. Hierdoor klinkt de /r/ als een /l/ in de spraak. Ook kan bij een foutieve productie van de /r/ de tong tussen de tanden geplaatst worden.

 

Er zijn nog tal van andere articulatiestoornissen die we niet allemaal aan bod kunnen laten komen.

De bovenvermelde stoornissen zijn de meest voorkomende articulatiestoornissen!

 

Het is aan te raden om een logopediste te raadplegen wanneer je twijfelt of er nu wel of niet een articulatiestoornis aanwezig is bij je kind. Na een logopedisch onderzoek kan de articulatie van het kind in kaart gebracht worden. Vanuit de testresultaten kan de logopediste de geschikte behandeling toepassen.

 

De behandeling van een articulatiestoornis wordt niet door de verplichte ziekteverzekering terugbetaald. Veel ziekenfondsen bieden wel een aanvullende verzekering aan. Deze verzekering is gratis en wordt aanvullend aangeboden bovenop de verplichte ziekteverzekering.

 

In de meeste gevallen krijg je € 7,00 terug per sessie van 30 minuten. Het honorarium van een logopediste is voor een articulatiebehandeling € 22,05.

           

 

Linken ziekenfondsen die een aanvullende verzekering aanbieden: