Concentratieproblemen

Concentratieproblemen kunnen een onderdeel vormen van ADHD met of zonder hyperactiviteit. Het kan echter ook voortkomen uit een onderliggende oorzaak zoals bijvoorbeeld emotionele problemen of leerproblemen. Hierbij is het belangrijk om die onderliggende oorzaak te vinden en dit aan te pakken.

 

Deze problemen uiten zich door bijvoorbeeld moeilijkheden met het richten van de aandacht op een bepaalde (school) taak en/of moeilijkheden om de aandacht erbij te houden. Andere voorbeelden zijn: moeilijkheden met het ordenen en houden van overzicht, chaotisch en vergeetachtig zijn en snel afgeleid worden door andere zaken.  Dit kan van invloed zijn op de leerprestaties.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

Voor er gestart kan worden met de behandeling van concentratieproblemen is het belangrijk om de onderliggende oorzaak te vinden. Vandaar dat er meestal eerst een gesprek gevoerd wordt met het kind/de jongere apart om een breed beeld te krijgen op de beleving. Na een grondig onderzoek van de algemene vaardigheden (IQ) en de concentratie wordt een diagnose gesteld. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt specifieke begeleiding voorzien, aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere.