Eetproblemen

Eetproblemen zijn bij kinderen moeilijk te onderkennen. Als ouder is het niet eenvoudig om te zien wanneer je kind gewoon veel eet omdat het aan het groeien is of dat je kind te veel eet. Omgekeerd zal het ook niet meteen opvallen wanneer een kind minder eet. De kans is groot dat je denkt dat je kind ziek is of dat het nooit echt een grote eter geweest is. Wanneer dit eetpatroon snel weer normaliseert, is er geen probleem. Wanneer dit eetpatroon echter voor langere tijd blijft bestaan, kan het zijn dat er onderliggende problemen aan de basis liggen van de eetproblemen.

 

Eetproblemen kunnen uiteindelijk leiden tot eetstoornissen zoals Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa. Deze eetstoornissen hebben grote lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van eetproblemen of eetstoornissen start met een groot belevingsonderzoek van het kind of de jongere. Hierbij worden diverse domeinen bekeken om onderliggende problemen te kunnen onderkennen. Aan de hand van een eetdagboek wordt er een begeleiding op maat voorzien. De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere.