Gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn gedragingen die door de omgeving als lastig beleefd worden, zoals agressief of gewelddadig gedrag, stelen, vandalisme,… Daarnaast gaat het ook over gedragingen die te maken hebben met het overtreden van de regels zoals ongehoorzaamheid, ruziemaken, spijbelen of weglopen van huis.

 

Er zijn verschillende soorten gedragsproblemen:

1. Oppositioneel opstandig gedrag (ODD):

Dit is een gedragsprobleem waarbij het gaat om verbaal of fysiek verzet van het kind of de jongere tegen het gezag van ouders, leerkrachten of andere volwassenen.

2. Antisociaal gedrag (CD):

Dit is een gedragsprobleem waarbij het gaat om gedrag waarmee de fundamentele rechten van anderen overtreden worden. Dit kan om materiële zaken gaan zoals stelen, brandstichten en vandalisme of om fysieke agressie zoals gewelddadig gedrag. Daarnaast gaat het ook vaak over het overtreden van normen en regels zoals liegen, spijbelen of weglopen van thuis.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van gedragsproblemen start met een belevingsonderzoek van het kind of de jongere. Hierbij worden diverse domeinen bekeken om onderliggende problemen te kunnen onderkennen. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het beeld. Voor de behandeling van lichte gedragsproblemen vormen sociale vaardigheidstraining en training om met boosheid om te gaan de belangrijkste onderdelen. De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere. Bij ernstige gedragsproblemen wordt er naast training in sociale oplossingsvaardigheden ook vaak oudertraining gegeven.