Het Labyrint

De weg naar de toekomst ... 

Het Labyrint

Het Labyrint is een groepspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. De groepspraktijk bestaat uit een multidisciplinair team van logopedisten, een klinisch psycholoog, psychotherapeuten, speltherapeuten, coachen, leerkrachten, een vroedvrouw en een podoloog.  

korte schets ...

Het Labyrint werd in 2009 opgericht door logopediste en praktijkbeheerder Charlotte De Baets. Het Labyrint is gestart als een logopedie praktijk, maar is ondertussen uitgegroeid tot een groepspraktijk waar verschillende disciplines samenwerken. Maak alvast kennis met de groepspraktijk via deze website. 

visie

Wij vinden professionaliteit, eerlijkheid en vertrouwen belangrijke waarden en streven die dan ook volledig na. Wij willen daarnaast ook het beste uit iedereen halen. Dit op sociaal, fysiek, cognitief en mentaal vlak. Daarom is een goede communicatie en een sterke band met de therapeuten ook een must. Wij willen iedereen helpen op “zijn” weg naar de toekomst! De weg naar de toekomst is niet altijd rechtlijnig. Wij helpen je navigeren op deze weg door Het Labyrint/ het leven. 

 

 

aanbod

logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten.

 

Wij behandelen en begeleiden voornamelijk mensen met:

afasie, apraxie, articulatiestoornissen, dysartrie, dyscalculie (= rekenstoornis), dyslexie (=leesstoornis)dysorthografie (spellingstoornis), myofunctionele stoornissen (foutief slikken, duimzuigen, foutieve rustpositie van de tong,...), slikstoornissenstemstoornissen, stotteren, taalontwikkelingstoornissen en tweetaligheidsproblematiek bij kinderen en volwassenen. 

 

 

psychologisch onderzoek

Psychologie is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen. Dit door het volgen van wetenschappelijke methodes, maar in sommige gevallen door beroep te doen op symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van andere sociale wetenschappen. 

 

Wij nemen psychologische onderzoeken af:

- diagnostisch onderzoek in het kader van ADHD, ADD, ASS, ... 

- belevingsonderzoek 

- intelligentietesten (ook in functie van aanvraag logopedische therapie) 

- neurologisch onderzoek 

- onderzoek van executieve functies

psychotherapie en speltherapie

- speltherapie voor jonge kinderen

- psychotherapie voor kinderen en jongeren 

- psychotherapie voor gezinnen

- psychotherapie voor volwassenen 

vroedkunde 

- prenatale consultaties 

- postnatale consultaties

- infosessie

podologie 

Een podoloog voert een uitgebreide anamnese uit waarbij de algemene- en specifieke gegevens worden verzameld om de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. Daarna volgt een onderzoek om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Na overleg met de patiënt kan een op maat gemaakt behandelplan opgesteld worden. Bij een podoloog kan u terecht met verschillende klachten. Vaak zijn klachten ter hoogte van de rug, het bekken of de knieën het gevolg van voetproblemen.
U hoeft niet alleen langs te komen bij klachten, dit kan ook preventief.

- podologische voetzorg: eeltvorming, likdoorns, ingegroeide nagels, wondzorg, diabetesscreening, ....

- podologische screening en zooltherapie 

coaching

De kindercoach biedt laagdrempelige en kortdurende begeleiding aan voor kinderen en jongeren. De kindercoach kan je helpen met faalangst, motivatieproblemen, laag zelfbeeld, om weerbaarder te worden, bij moeite met sociale vaardigheden. 

studiebegeleiding

Leren leren is niet eenvoudig voor iedereen! Heeft u problemen met het studeren, het opnemen van bepaalde leerstof, hulp nodig bij het behalen van een deadline, geen efficiënte studiemethode of gewoon een helpende duw in de rug nodig? Het Labyrint wil hier dan ook graag verandering in brengen en biedt u een studiebegeleidingsdienst aan. Door middel van begeleiding tijdens het studeren proberen wij kinderen en jongeren een betere en eigen manier van studeren aan te leren. De studiemethode wordt telkens gekozen in functie van het kind of de jongere.

 

Wij kunnen u vast verder helpen met één van onze studiebegeleidingopties:

individuele studiebegeleiding, intensieve studiebegeleiding, studiebegeleiding bij langdurige ziekte, middenjury of examencommissie, studiebegeleiding op afstand, examenbegeleiding, huiswerkbegeleiding. 

bijlessen

Het Labyrint biedt persoonlijke bijlessen aan om zo je slaagkansen te verhogen. Want je mag dan nog wel de juiste studiemethode hebben, een vak kan altijd een struikelblok zijn tijdens je opleiding. 

 

zorgbegeleiding

Bij een complexe thuiszorgsituatie biedt Het Labyrint ondersteuning, begeleiding en therapie voor kinderen en jongeren die het moeilijker hebben. Aan de hand van onze zorgbegeleiding wensen we enerzijds de medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek en anderzijds de sociaal-economische, sociale en/of psychosociale drempels weg te werken. Terwijl het kind of de jongere centraal staat, houden wij ook rekening met de betrokkenen. Wij doen dit aan de hand van:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het hulpverleningsproces

  • Informatie en advies te geven en helpen je om te krijgen waar je recht op hebt

  • Een evenwicht te bieden tussen draagkracht en draaglast

  • Een emotionele ondersteuning en begeleiding

  • Een persoonlijke en aangepaste therapie 

Wij kunnen voorzien in zorgbegeleiding voor kinderen en jongeren met
leerstoornissen, downsyndroom, ADHD en ADD, autismespectrum stoornissen, schrijftolk bij gehoorstoornissen, ...

Tel: +32 (0)472 79 70 70

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon