Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is niet alleen een hoog IQ hebben, en dat op een creatieve manier gebruiken om bijzondere prestaties neer te zetten. Het betekent ook “anders zijn”. We moeten ons altijd bewust zijn van de negatieve reacties van anderen op iemand die verschilt van de groep. Daarnaast is het kind of de jongere zich ook zelf bewust van het “anders zijn”.

 

Hoogbegaafde kinderen gaan vaak dieper doordenken over bepaalde situaties. Dit is meestal heel positief, maar het kan soms ook blokkerend werken. Het doordenken kan leiden tot angsten. Doordat ze meer doordenken gaan ze vaak sneller gevaren zien dan een ander kind, of gaan op zaken stuiten waar ze emotioneel, gezien hun leeftijd en ervaring, gewoon nog niet aan toe zijn. Hierdoor kunnen ze angstig reageren. Dit wordt vaak (onterecht) beschreven als sociaal-emotioneel zwakker, maar het gaat eerder over verwerking van gedachten die veel verder gaan dan bij leeftijdsgenoten (= asynchrone ontwikkeling). Dit betekent dat er in de ontwikkeling op verschillende uiteenlopende leeftijdsniveaus extreme tegenstellingen zullen zijn (emotioneel vs. cognitief). Dit is zowel intern (binnen het kind grote verschillen), maar ook extern (grote verschillen met leeftijdsgenoten).

 

Daarnaast zijn hoogbegaafde kinderen ook heel perfectionistisch, waarbij ze vaak de lat te hoog leggen. Dit kan leiden tot blokkering, verlies van vertrouwen in volwassenen (die zeggen dat het wel goed is) en workaholic gedrag.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van (vermoeden van) hoogbegaafdheid start met een intelligentieonderzoek. Daarnaast wordt er ook een belevingsonderzoek van het kind of de jongere voorgesteld. Dit om specifieke probleemgebieden te onderkennen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt specifieke begeleiding voorzien, aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere. Psycho-educatie vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling.