Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten.

Logopedist

De logopedist biedt de cliënt dan ook preventie, zorg, training en advies op maat. Na een telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de logopediste. Dan wordt op een grondig onderzoek, een diagnose gesteld. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten wordt een logopedisch en individueel programma vooropgesteld.

Honoraria en prijzen 

behandeling 

hoofdpijn
AFASIE

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is. De stoornis wordt verworven en is dus niet aangeboren! 

 

 

 

 

Meer info >>>

DYSARTRIE

Een spraakstoornis die betrekking heeft op de articulatie van de gesproken taal. Mensen die last hebben van deze stoornis hebben moeite met het vormen van woorden, hetgeen zich kan uiten in een neiging tot stotteren. Dysartrie wordt veroorzaakt door aantasting van het perifere zenuwstelsel. 

 

 

Meer info >>>

DYSLEXIE

Of beperkt lezen, ook wel (onterecht) als woordblindheid aangeduid. Deze term wordt gebruikt wanneer er ernstige problemen zijn met het kunnen lezen van woorden.

 

 

 

 

 

Meer info >>>

DYSCALCULIE

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen, die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis.

 

 

 

 

Meer info >>>

STEMSTOORNISSEN

Een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over.

 

 

 

Meer info >>>

SLIKSTOORNISSEN

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

 

Meer info >>>

DYSORTHOGRAFIE

Dysorthografie is een spellingsstoornis en men heeft enkel

moeite om foutloos te schrijven. Het gaat om een primaire leerstoornis. Kinderen met deze stoornis hoeven geen moeite te hebben met lezen. Dus wanneer het alleen om het spellen gaat, dan heet dat dysorthografie.

 

 

 

Meer info >>>

ARTICULATIESTOORNISSEN

Articulatie zijn specifieke bewegingen van de kaak en tong bij de productie van spraakklanken. Sommige kinderen en volwassenen maken deze specifieke bewegingen anders, onnauwkeurig of niet. Wanneer spraakklanken steeds opnieuw foutief geproduceerd worden met overeenkomstige leeftijdsnormen spreken we van een afwijkend articulatiegedrag -of stoornis. 

 

Meer info >>>

MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN

Hier vertoont men een afwijkend mondpatroon. Infantiele mondgewoonten (bv. duimzuigen en mondademen) en foutief slikken kunnen de groei van de gebitselementen en het verhemelte negatief beïnvloeden zo bestaat er een grotere kans op verkoudheden, een verminderd gehoor, verslapping van spieren in het mondgebied, … 

 

Meer info >>>

TAALONTWIKKELING STOORNISSEN

Mensen met TOS hebben bijvoorbeeld moeite met praten of het begrijpen van taal. Het gaat hier niet om het leren van een tweede taal, maar om het verwerven van de moedertaal. TOS op tijd signaleren is van groot belang!

 

 

Meer info >>>

TWEETALIGHEIDS-PROBLEMATIEK

 

 

Meer info >>>

 

Kinderen in yogales
STOTTEREN

Spraak die wordt gekenmerkt door de frequente herhaling of verlenging van geluiden, lettergrepen of woorden, ook wel door herhaalde aarzelingen of pauzes die het vloeiend verloop van de spraak onderbreken. Dit dient alleen als een stoornis te worden geklasseerd indien de ernst ervan zodanig is dat het vloeiend verloop van de spraak duidelijk wordt belemmerd.

 

Meer info >>>

Meer informatie