Ontwikkelingsproblemen

Hoewel elk kind op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt, zijn er bepaalde vaardigheden die verworven moeten zijn op een bepaalde leeftijd. Ontwikkelingsproblemen zijn problemen in de ontwikkeling van het kind. Dit kan op diverse domeinen voorkomen: cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel, relationeel,…  Er is sprake van een ontwikkelingsachterstand als een kind een beetje afwijkt van het gemiddelde. Er is sprake van een ontwikkelingsstoornis als een kind erg afwijkt van het gemiddelde. Vroege detectie hiervan is zeer belangrijk. Een aantal voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn leerstoornissen, taalstoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals ASS. Deze stoornissen worden apart besproken.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij ons team. Afhankelijk van de specifieke vragen wordt samengewerkt met de logopediste of de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van ontwikkelingsproblemen is heel divers en zeer individueel bepaald. Samen met ouders en kind wordt er intensief samengewerkt om de problemen in kaart te brengen, manieren om ermee om te gaan en mogelijke handvaten naar opvoeding aan te reiken. Dit gebeurt via gespreks- en speltherapie. Psycho-educatie speelt een centrale rol in de behandeling van diverse ontwikkelingsproblemen.