Opvoedingsmoeilijkheden

Iedere ouder-kindrelatie kent wel een periode waarin opvoedingsmoeilijkheden aan de orde zijn. Opvoeden gaat met vallen en opstaan. Kinderen zijn niet altijd even makkelijk. Liegen, spijbelen, een boze bui, niet willen eten, te laat thuis komen en niet naar bed gaan, horen allemaal tot het gedrag van opgroeiende kinderen. Maar wanneer dit soort alledaagse moeilijkheden langer aanhouden, spreken we van opvoedingsproblemen. Ouders zijn dan niet in staat om het gedrag van hun kind te corrigeren.

 

Een opvoedingsprobleem is een probleem in de relatie tussen kind en ouder. Er zijn kindfactoren die ervoor kunnen zorgen dat het niet altijd even makkelijk is om je kind op te voeden. Daarnaast zijn er ook ouder- of systeemfactoren (onvoldoende of verkeerde vaardigheden, te weinig voeling met noden kind, eigen verwachtingen of verlangens, omgeving onvoldoende aangepast aan kind,…) die het evenwicht kunnen verstoren. Als het ouderlijk gezag echt moeilijk te handhaven is, is het zeer frustrerend om steeds maar weer pogingen te doen het gedrag van het kind te veranderen. Ouders voelen zich dan machteloos, onzeker, bezorgd en zelfs kwaad. Een oplossing komt steeds verder weg te staan. Het kind voelt zich zo onder druk gezet om het gedrag aan te passen, dat de kans dat het gedrag inderdaad verandert alleen maar kleiner wordt. Hierdoor kunnen er heel wat conflicten ontstaan binnen het gezin.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van opvoedingsmoeilijkheden is een proces waarbij zowel met het kind als met de ouders intensief samengewerkt wordt. Er wordt stilgestaan bij de kindfactoren en bij de systeemfactoren om vervolgens stap voor stap de bestaande problemen aan te pakken. Psycho-educatie en oudertraining zijn hierbij zeer belangrijk. De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het gezin.