Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten van het kind waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden wordt. Problemen met vrienden, op school of in het gezin kunnen aanleiding geven tot lichamelijke klachten, vooral pijnklachten. Het is daarnaast ook mogelijk dat lichamelijke klachten gebruikt worden om iets moeilijks te vermijden. De huis-, tuin- en keukenmiddeltjes die ouders dan toepassen, zijn in de meeste gevallen effectief bij het omgaan met psychosomatische klachten. In sommige gevallen zijn eenvoudige maatregelen echter niet voldoende en ontstaat er somatisatie (= psychische spanning die in lichamelijke klachten of symptomen wordt vertaald), die de basis vormt van somatoforme stoornissen.

 

Er zijn twee soorten somatoforme stoornissen (bij kinderen en jongeren):

1. Pijnstoornis:

Als pijnklachten aanhouden, ernstig zijn en het dagelijks leven verstoren, kan er sprake zijn van een pijnstoornis. De pijnklachten treden vaak op in combinatie met emotionele conflicten of psychosociale problemen.

2. Conversiestoornis:

Als er symptomen zijn met betrekking tot motorische of sensorische functies die een neurologische of algemene lichamelijke aandoening suggereren, kan er sprake zijn van een conversiestoornis. Psychische factoren zijn geassocieerd met het ontstaan of de verergering van de symptomen.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van psychosomatische klachten start met een belevingsonderzoek van het kind of de jongere. Dit om onderliggende oorzaken van de psychosomatische klachten in kaart te brengen. De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere. Belangrijk is dat er erkenning gegeven wordt voor de aanwezigheid van de lichamelijke klachten. Daarnaast wordt er via cognitieve gedragstherapeutische technieken geprobeerd om de aandacht voor de lichamelijke problemen te laten afnemen. Samenwerking met ouders en het gezin vormt een cruciaal onderdeel van de behandeling.