Stress of spanningsgerelateerde klachten

Een te hoge werkdruk, teveel te doen thuis, ingrijpende gebeurtenissen, zorgen, conflicten en dagelijkse ergernissen kunnen stress geven. Daardoor kan je uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Spanningsklachten kunnen zich uiten in lichamelijke klachten, zoals pijnlijke/gespannen spieren, hoofdpijn, hyperventilatie/ademhalingsklachten, maag- en darmklachten, buikpijn, duizeligheid, misselijkheid en slaapproblemen. Of in psychische klachten, zoals concentratieproblemen, snel geïrriteerd, somber, geëmotioneerd of vermoeid zijn, te veel of te weinig eten, toenemende bezorgdheid over eigen gezondheid en klagen.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van stress- of spanningsgerelateerde klachten start met een belevingsonderzoek van het kind of de jongere. Hierbij worden diverse domeinen bekeken om onderliggende problemen te kunnen onderkennen. Belangrijk zal zijn om het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. De therapie zal zich richten op inzicht in eigen gedachten en gedrag, goede afstemming tussen hobby’s en werk, eigen grenzen leren kennen en bewaken en ontspannings- en ademhalingsoefeningen. De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere.