Outdoor Study Group
Graduation Girls

Studiebegeleiding

Leren leren is niet eenvoudig voor iedereen! Heeft u problemen met het studeren, het opnemen van bepaalde leerstof, hulp nodig bij het behalen van een deadline, geen efficiënte studiemethode of gewoon een helpende duw in de rug nodig? 

 

Het Labyrint wil hier dan ook graag verandering in brengen en biedt u een studiebegeleidingsdienst aan. Door middel van begeleiding tijdens het studeren proberen wij kinderen en jongeren een betere en eigen manier van studeren aan te leren. De studiemethode wordt telkens gekozen in functie van het kind of de jongere en wij geven hen dan ook de meest effectieve studietips mee. Daarom kunnen wij u vast verder helpen met één van onze studiebegeleidingopties 

 

Individuele studiebegeleiding

Het kind of de jongere wordt individueel begeleid. Er is controle op het naleven van de gemaakte afspraken, wekelijks worden de agenda’s gecontroleerd, een studieplanning wordt opgemaakt en samenvattingen worden nagelezen. Er worden studietips meegegeven en direct in de praktijk toegepast op de betreffende cursus. 

We gaan tijdens de studiebegeleiding direct aan de slag! 

Intensieve studiebegeleiding

Het kind of de jongere wordt intensief individueel begeleid. Er is controle op gemaakte afspraken, wekelijks worden de agenda’s gecontroleerd, een studieplanning wordt opgemaakt en samenvattingen worden nagelezen. Daarnaast worden taken opgevolgd via mail. Het kind of de jongere moet ook wekelijks extra oefeningen maken en indienen. Er worden tijdens de studiebegeleiding studietips per vak gegeven en direct in de praktijk toegepast. Ook hier gaan we direct aan de slag. 

Bij een intensieve begeleiding wordt er meestal 2 uur per week studiebegeleiding gegeven + extra diensten daarnaast.

Studiebegeleiding bij langdurige ziekte

Er wordt extra ondersteuning geboden bij zieke kinderen of jongeren op het vlak van schoolse vaardigheden. Dit kan thuis of op school doorgaan.

 

Middenjury of examencommissie

Er wordt begeleiding gegeven aan jongeren die hun examen opnieuw willen afleggen voor de middenjury of examencommissie.

 

Examenbegeleiding

Het kind of de jongere krijgt begeleiding tijdens de examen. Opmaken van de studieplanning, voorbereiden van de examens, bijlessen, …

 

Huiswerkbegeleiding

Het kind of de jongere krijgt 3 à 4 keer per week extra ondersteuning thuis. Hierbij wordt geholpen met het maken van het huiswerk, instuderen van toetsen, opvragen, ….

 

 

Leraar student