Studietips

Wij geven graag enkele studietips mee die wél werken en tijd besparen! Want studenten verspelen kostbare tijd door studiemethodes toe te passen die niet eens zo effectief zijn. In dezelfde tijd kan je op een veel betere manier informatie opslaan in het geheugen. 

 

Verspeel geen tijd met markeren en onderstrepen
Voor de goede orde: er is niet mis mee met hier en daar een paar woorden te markeren om achteraf de leerstof te reconstrueren. Maar er zijn studenten die bijna elk woord markeren en het helpt niet om iets beter te onthouden. Volgens onderzoekers is het onderstrepen of markeren van belangrijke passages in een tekst weinig effectief als we informatie willen onthouden.
Eén keer lezen is leerrijk, de tweede keer niet meer
Iets herlezen is oppervlakkig en verraderlijk. Het geeft je alleen maar de illusie dat je het materiaal goed beheerst. Een tekst verschillende keren herlezen is misschien wel de verraderlijkste studietechniek die er bestaat. Studenten denken dat het werkt, maar houden zichzelf voor de gek. Als je de eerste keer iets leest, haal je daar veel informatie uit. Maar van zodra je aan een tweede lezing begint, lees je met een gevoel van 'ik weet dit, ik weet dit'. 
Stel jezelf voortdurend vragen

De leerstof lezen en jezelf daarover vragen stellen is een van de beste manieren om te studeren, zelfs als je op dat moment het antwoord op de vraag niet weet. Dat verplicht ons om actief het juiste antwoord te gaan zoeken in de leerstof, waardoor we het beter zullen onthouden. Het doet ons bovendien op een slimme manier nadenken over wat we hebben opgeslagen in ons geheugen en wat niet. Zo weet je wat je beter moet studeren. 

Je kan ook steekkaarten gebruiken. Die methode van testgestuurd lezen (waarbij je jezelf telkens opvraagt) is vooral productief tussen studiesessies door en als je het gevoel krijgt dat je kennis roestig wordt.

Structureer informatie

Door alleen je oude notities te bekijken of herlezen zul je weinig onthouden. Dat kan alleen door informatie te structureren. Je moet met andere woorden je notities op een of andere manier reorganiseren en er iets nieuws mee doen zoals:

  • In je hoofd verbanden leggen met andere leerstof

 

  • Nota's nemen op basis van oude notities en daar extra informatie aan toe te voegen

 

  • Een visuele voorstelling van de gegevens via een diagram of een mindmap maken

 

  • Leerstof toepassen op het leven via een elaboratietechniek
    (reeds verworven kennis in het langetermijngeheugen koppelen aan nieuwe informatie)

 

Het komt er op neer dat je betrokken en actief bezig moet zijn met de leerstof om de informatie uiteindelijk te begrijpen en op te nemen in het geheugen.

Verspreid studeermomenten

Voor studenten met uitstelgedrag is dit waarschijnlijk het moeilijkste, maar om het langetermijngeheugen te stimuleren is het beter als je de leerstof tijdens het jaar op verschillende momenten studeert. Voor de examens moet je de leerstof nog een keer grondig herhalen en heb je het gevoel dat het al in het geheugen zat. Ook wie tijdens het jaar weinig studeert heeft er baat bij om om flinke pauzes te nemen en voor ruime intervallen te zorgen tijdens het studeren, ook in de blokperiode. Het komt erop aan om een marathonbloksessie te voorkomen, want zo onthoud je het minst. Want studie na studie toont aan dat de spreiding echt belangrijk is!

Slaap voldoende

Niets zo verleidelijk dan een nachtje doorsteken tijdens de blokperiode. In werkelijkheid kan het niet slechter zijn. Slaap is immers een van de basisbeginselen voor het onthouden van informatie. Het is essentieel voor het geheugen en het vergaren en onthouden van opgedane kennis.