Taalontwikkelingsstoornis

Wanneer een kind niet tot spreken komt, moeilijk verstaanbaar is, geen correcte zinnen kan vormen en/of moeite heeft om opdrachten te begrijpen dan kan er sprake zijn van een vertraagde spraak – en taalontwikkeling. Wanneer dit zeer ernstig is in vergelijking met leeftijdsgenoten kunnen we spreken van een taalontwikkelingsstoornis. Als kinderen zich moeilijk kunnen uitdrukken zal dit ook gevolgen hebben op andere ontwikkelingsdomeinen en schoolprestaties.

 

Onderzoek

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de logopediste. Er wordt een eerste afspraak gemaakt waarbij een intake gesprek met de ouders plaatsvindt. Op basis van het gesprek met de ouders en bijkomende informatie van de school worden de nodige onderzoeken vastgelegd.

Er wordt in eerste instantie een taaltest afgenomen die ongeveer 60 minuten duurt. Er wordt bij de kinderpsychologe een IQ – test afgenomen en bij de NKO – arts wordt het gehoor getest. Na afname van deze testen kan er een diagnose gesteld worden. De logopediste stelt een behandelingsplan op. De logopedische therapie kan van start gaan.

De bovenvermelde testresultaten moeten afgenomen worden om mogelijke oorzakelijke factoren uit te sluiten:

– De gehoortest mag geen verminder gehoor aangeven. Mocht dit wel het geval zijn dan zal het kind geen taalstoornis, maar een gehoorstoornis hebben.

– De IQ – test mag geen mentale beperking aangeven. Dit is het geval als de totale IQ – score lager ligt dan 86.

– psychologisch onderzoek om een contactstoornis of emotionele ontwikkelingsstoornis uit te sluiten. Dit vergt een andere aanpak dan bij de diagnose van een taalontwikkelingsstoornis.

– Er mag vanuit de anamnese ook geen sociale deprivatie of taaldeprivatie vastgesteld worden.

De reden waarom het kind ondanks gunstige medische, cognitieve en psychosociale factoren toch een taalstoornis ontwikkelt, zijn soms moeilijk te achterhalen. Onderzoekers denken vaak in de richting van genetische factoren.

Vaak vertonen deze kinderen lichte problemen op ander gebied:

1) aandachtstoornissen

2) fijnmotorische problemen

3) leerproblemen op latere leeftijd

4) emotionele problemen