Zorgbegeleiding

Bij een complexe thuiszorgsituatie biedt Het Labyrint ondersteuning, begeleiding en therapie voor kinderen en jongeren die het moeilijker hebben. Aan de hand van onze zorgbegeleiding wensen we enerzijds de medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek en anderzijds de sociaal-economische, sociale en/of psychosociale drempels weg te werken. 

 

Terwijl het kind of de jongere centraal staat, houden wij ook rekening met de betrokkenen. Wij doen dit aan de hand van:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het hulpverleningsproces

  • Informatie en advies te geven en helpen u om te krijgen waar u recht op heeft

  • Evenwicht te bieden tussen draagkracht en draaglast

  • Emotionele ondersteuning en begeleiding

  • Persoonlijke en aangepaste therapie 

 

Wij voorzien ook in de ondersteuning van de leerkracht en/of de school!

 

LEERSTOORNISSEN

DOWNSYNDROOM

 

ADHD & ADD

 

AUTISMESPECTRUM STOORNISSEN

 

SCHRIJFTOLK BIJ GEHOORSTOORNISSEN